Contabilitate generala si de gestiune Consultanta financiar contabila Servicii HR; transmitere REVISAL Training financiar-contabil

 Noutati Codul Fiscal 2017 si Schimbari fiscale in 2018

 

Iata mai jos cele mai importante modificari survenite in prima parte a anului 2017 si alaturat schimbarile de la inceputul anului 2018:

 

1. Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017) – prin aceasta lege se elimina 102 taxe si tarife – cum ar fi timbrul de mediu, taxa de cazier judiciar si fiscal , taxele radio-TV, etc.

 

2. OUG 3/2017 -pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce modificari cu privire la:

-definitia microintreprinderii :

a) cifra de afaceri maximala devine 500.000 eur in loc de 100.000 eur; de la 01.01.2018 plafonul este 1.000.000 euro.

b)cota de de impozitare ramane 1% indiferent de numarul de salariati (trebuie sa fie cel putin un salariat);3% fara salariati;

 

3.Se modifica art 78 din Codul fiscal care prevedea tratamentul primelor de asigurare voluntara de sanatate.

Se acorda deducere la calculul impozitului pe veniturile din salarii pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Inainte se acorda deducere doar pentru primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr.95/2006, republicată, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate si CAS reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse.

Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate si CAS se datorează asupra venitului realizat.

Incepand cu 01.01.2018 intra in vigoare noile prevederi ale Codului fiscal privind contributiile sociale, acestea urmand a fi transferate catre salariati.

Contributiile platite de angajat si angajator vor ramane doar 3: CAS, CASS si CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA.

CAS: 25% din salariul brut, datorat de salariat si platit de angajator;

SS: 10% din salariul brut, datorat de salariat si platit de angajator;

CAM: 2.25% din salariul brut, datorat de angajator si platit de angajator.

TOTAL CONTRIBUTII DIN SALARIUL BRUT: 37.25% din care: 2.25% angajator; 35% salariat.

 

HG 1/2017 prin care se stabileste salariul minim brut la 1.450 lei, incepand cu 1 februarie 2017.

Incepand cu 01.01.2018 salariul minim brut pe tara garantat in plata este 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11.65 lei/ora.

4. Se elimina formularul 088 solicitat la inregistrarea in scop de TVA (O 210/2017)

5. Ordinul 3737/2016 prin care s-a aprobat procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare.

 

6. Pentru anul fiscal 2017, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4%( O 240/2017)

 

7. Se modifica regulile privind rambursarea TVA incepand cu 1 mai 2017 prin O 1232/2017. 

Astfel, D 300 cu sume negative de TVA pentru care se solicita rambursarea TVA se vor solutiona in functie de gradul de risc fiscal pe care acestea il prezinta.

Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic se emite decizia de rambursare in termen de 1 zi de la incadrarea la risc fiscal mic, in loc de maximum 5 zile, asa cum era prevazut anterior. Sunt definite si elementele care reprezinta risc fisca

8. Legea nr. 177/2017 prin care se aduc completari Codului fiscal. Se clarifica astfel regimul deductibilitatii in cazul stocurilor degradate , astfel:

- cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII.

Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situaţii/condiţii:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme:

a. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;

b. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii;

c. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

d. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, altele decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 – 3, dacă eliminarea acestora este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

e. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, dacă direcţionarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

f. alte bunuri decât cele aflate în situaţiile/condiţiile prevăzute la pct. 1 – 6, dacă termenul de valabilitate/expirare este depăşit, potrivit legii.

 

9. Indemnizatia pentru cresterea copilului se plafoneaza la 8.500 lei (OG nr. 55/2017 ) 10.OG nr. 4/2017 prin care, incepand cu data de 01.08.2017, angajatorii care au inregistrat contracte individuale de munca de tip part time, respectiv au angajati cu salariul brut sub 1450 lei, vor trebui sa achite contributii CAS si CASS mai mari, echivalente salariului minim brut pe tara de 1450 lei. 11. OG 53/2017 care aduce modificari importante Codului muncii .

De la 1 ianuarie 2018, indemnizația minimă de creștere a copilului care se acordă părintelui care stă cu copilul acasă nu mai reprezintă 85% din salariul minim pe economie, cum era până acum, ci se calculează la valoarea unui indice social de referință, pe care legiuitorii l-au stabilit, pentru anul 2018, la valoarea de 500 de lei, la care se adaugă un coeficient stabilit tot de guvern. Concret, indemnizația minimă pe care o primește o mamă se calculează înmulțind indicele social de referință cu un coeficient de 2,5. 

Așadar, de la 1 ianuarie 2018, indemnizația minimă de îngrijire a copilului crește de la 1.233 de lei, cât era în 2017, (când era 85% din salariul minim de atunci, de 1.450 de lei), la 1.250 de lei acum, după noua formulă de calcul.

Părintele care este în concediu de îngrijire a copilului și dorește să revină la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului (și de trei ani – pentru copilul cu handicap) va primi din partea statului un stimulent de inserție, până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului, respectiv până la patru ani pentru copilul cu handicap. Stimulentul de inserție a fost stabilit anul trecut la valoarea de 650 de lei pe lună, iar părintele care dorește să îl încaseze trebuie să dovedească faptul că are venituri de natură salarială.

 

https://www.youtube.com/watch?v=iC8bZeDIn8A

Copyright © 1993 - 2017 ProfConta.ro. Toate drepturile rezervate.
Wednesday the 19th. .