Contabilitate generala si de gestiune Consultanta financiar contabila Servicii HR; transmitere REVISAL Training financiar-contabil

Lucruri de facut la inceput de an in contabilitate: 

1.Alocare plaje de numere pentru documentele financiar contabile (facturi, chitante, etc).

2.In cadrul lucrarii generale de inventariere a patrimoniului, realizarea activitatii de confirmare a soldurilor clienti/furnizori pentru anul precedent.

Inventrarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii conform OMF 2861/2009.

3.Constituirea rezervei legale de cel purtin 5% din profitul societatii ( daca societatea este pe profit la sfarsitul anului ) pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a concea parte din capitalul social.

4.Inchiderea exercitiului financiar precedent.Stabilirea rezultatului final-profitul/pierderea si trecerea acestuia la inceputul noului an pe rezultatul reportat.

Repartizarea profitului se face pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

5.Programarea concediilor de odihna pentru anul in curs.

6.Actualizarea salariilor de baza, in functie de modificarile salariale prin ordonante de urgenta ale guvernului aprobate de parlament.

7.Actualizare cote tva, salarii, impozte, erc, conform actelor normative in vigoare.

Copyright © 1993 - 2017 ProfConta.ro. Toate drepturile rezervate.
Wednesday the 19th. .